m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

Živočíšna výroba

Pôda pre Agro-Racio

..máme záujem o prenájom a prípadný výkup poľnohospodárskej pôdy..
V rámci živočíšnej výroby sa venujeme predovšetkým chovu hovädzieho dobytka a oviec s následnou produkciou kravského a ovčieho mlieka. Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, dobrým životným podmienkam zvierat a modernizáciou výroby sa nám podarilo skvalitniť proces výroby mlieka, zvýšiť jeho produkciu a kvalitatívne parametre. Prevažnú väčšinu dojníc tvoria kravy červenostrakatého holštajnského dobytka. Na mliečnej farme v Ľubeli chováme 600 kusov dojníc s ročnou produkciou okolo 4 500 000 litrov mlieka.
Vysoký podiel výmery pasienkov využívame aj na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka mäsového plemena Charolais. Početné stádo tvorí približne 300 kusov dobytka.
Významnou zložkou živočíšnej výroby spoločnosti AGRO-RACIO s.r.o. tvorí chov oviec. Na farmách v Galovanoch a v Dúbrave chováme dokopy 2500 kusov oviec z toho 1500 bahníc. Na našich farmách chováme novovyšľachtené plemeno Slovenská dojná ovca, v menšej miere plemeno zošľachtená valaška. V šľachtiteľskom chove produkujeme plemenné barany a ovce mäsového typu.
Modernizáciou a automatizáciou v podobe vybudovania dojární a technológie kŕmnych pásov sa nám podarilo znížiť nároky na ľudskú prácu a zefektívniť chov tak že sme schopný produkovať ovčie mlieko počas celého roka v množstve 330 000 litrov. Napriek mechanizácii a čiastočnej automatizácii chovu je v ňom ľudská práca nenahraditeľná. Preto si vážime prácu ľudí ktorí sa jej venujú.