m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

Rastlinná výroba

Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o. hospodári v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok na výmere 4073ha poľnohospodárskej pôdy. Orná pôda tvorí približne 1870 ha a zvyšok tvoria Lúky a pasienky zaradené prevažne do horskej výrobnej oblasti. Táto skutočnosť predurčuje aj charakter výroby v podniku a zabezpečuje dostatok pasienkov pre naše zvieratá a lúk na výrobu kvalitného lúčneho sena a trávnej senáže.
Spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o. sa zaoberá pestovaním hustosiatych obilnín a to predovšetkým pšenica ozimná, raž siata, ozimný jačmeň a ovos siaty. Obilniny pestujeme pre potreby vlastnej živočíšnej výroby rovnako ako aj pre trhovú produkciu a venujeme sa aj množeniu osív približne na výmere 100 ha. Ďalej pestujeme repku olejnú, zemiaky a to predovšetkým na produkciu zemiakového sadiva. Okrem tradičných plodín sa špecializujeme aj na množenie ďateliny a rôznych druhov tráv. Pestrý osevný postup a striedanie plodín spolu s používaním vlastných hospodárskych hnojív zabezpečujú racionálne využitie pôdy a zachovanie pôdnej štruktúry a úrodnosti aj pre budúce generácie.
Vo všetkých oblastiach pestovania poľných plodín dosahuje naša spoločnosť v regióne Liptova dlhodobo výborné výsledky.
Vysoký podiel trvalých trávnych porastov predurčuje dostatočnú produkciu vysokokvalitných objemových krmív pre naše zvieratá, ktoré dopĺňame pestovaním krmovín na ornej pôde a to najmä ďatelinotrávnych miešaniek a kukurice na výrobu kvalitnej siláže.